INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • 1.1. Zaškrtnutím příslušného pole (checkboxu) na webové stránce http://www.aotg.cz/ udělujete společnosti AO TRADE GROUP s.r.o., se sídlem Praha 10, Záběhlice, Harlacherova 3319/4, identifikační číslo: 08366527, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 317727 (dále jen „správce“), SOUHLAS se zpracováním Vašich osobních údajů v rozsahu a za podmínek uvedených v tomto dokumentu.
 • 1.2. Na základě tohoto souhlasu budeme zpracovávat Vaše jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, IP adresu, ID, a to za účelem zasílání odpovědí prostřednictvím kontaktního formuláře a navazujících či jiných služeb správce jako je odběr novinek apod.
 • 1.3. Jakékoliv zpracování Vašich osobních údajů k uvedenému účelu je možné jen na základě dobrovolnéhoposkytnutí z Vaší strany. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Bez poskytnutí osobních údajů není možné zajistit navazující či jiné služby správce uvedené výše.
 • 1.4. Udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů je možné kdykoliv odvolat emailem na adrese info@aotg.cz.


2. ÚČEL DOKUMENTU

 • 2.1. Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu stanoveném v čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“ nebo „nařízení“).


3. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

 • 3.1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost AO TRADE GROUP s.r.o., se sídlem Praha 10, Záběhlice, Harlacherova 3319/4, identifikační číslo: 08366527, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 317727 (dále jen „správce“).
 • 3.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: korespondenční adresa Praha 10, Záběhlice, Harlacherova 3319/4, adresa elektronické pošty info@aotg.cz.
 • 3.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


4. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • 4.1. Vaše osobní údaje správce zpracovává v tomto rozsahu jméno, příjmení, název, e-mail, telefonní číslo, IP adresa, ID.


5. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • 5.1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas daný správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.


6. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • 6.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zajištění služeb správce uvedených výše.
 • 6.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 nařízení.


7. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • 7.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány k uvedenému účelu po dobu trvání Vašeho souhlasu, který byl udělen do doby odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů. Po uplynutí uvedené doby budou Vaše osobní údaje vymazány.


8. KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • 8.1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i další subjekty, jako zpracovatelé, kterými mohou být:
 • 8.1.1. subjekty zajišťující správu softwaru a provoz webových stránek správce 8.2. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


9. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

 • 9.1. Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR máte právo
  • 9.1.1. požádat správce o přístup k Vašim osobním údajům zpracovávaným správcem,
  • 9.1.2. požádat správce o kopii těchto osobních údajů,
  • 9.1.3. požádat správce o opravu nepřesných osobních údajů,
  • 9.1.4. požádat správce o výmaz osobních údajů zpracovávaných správcem, pokud již nejsou potřebné pro poskytnutý účel, nebo pokud jsou správcem zpracovávány protiprávně,
  • 9.1.5. požádat správce o omezení zpracování svých osobních údajů v případech stanovených v čl. 18 GDPR,
  • 9.1.6. na přenositelnost Vašich osobních údajů,
  • 9.1.7. vznéstnámitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.
 • 9.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Případným odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem: e-mailem zasláním na adresu: info@aotg.cz.AO TRADE GROUP s.r.o.